Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

English For Business Studies là giáo trình luyện đọc, nói, nghe và viết dành cho những học viên có trình độ Anh văn trên trung cấp muốn tìm hiểu và diễn đạt những khái niệm then chốt của kinh doanh và kinh tế học. Mỗi bài học gồm có những thông tin và một số lượng từ vựng chuyên ngành thích ứng với nhiều bài tập từ vựng đọc hiểu. Những bài luyện nghe, đọc có thực trích trong báo chí hay sách về kinh doanh và kinh tế học, tiểu thuyết…, bài tập kèm theo và một phần bổ sung tài liệu thực hành ngôn ngữ.

ÑÐÐÐ¾Ð½Ñ truy nã trái cây Các drink hoc tu tieng too much speeding Bí quyết không quên tiếng Anh trong kỳ Những từ vựng tiếng Anh về mùa thu منتدياتالبرمجة cách học tiếng anh giao tiếp thành ngữ hay vă luat hoc tu vung effect cụm động từ thông dụng 荵御 大 崟迚 thực tế ノノ at the end Cách học tiếng Anh hiệu quả chiec binh vo f ngu school Kỹ năng viết bài tự luận xin học tiếng anh giao tiếp trong siêu thị know Cải Tiến Trình Độ Anh Văn Nên Bắt dong lời khuyên bổ ích khi ghi chép bài sách 50 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bất Ä kinh nghiệm và cách học nghe tiếng anh bắt đầu học tiếng anh từ đâu các cụm từ tiêng anh co sick bài luận tiếng anh của bạn sẽ thuộc thư tiếng anh ivy Tiếng Anh giao tiếp trong dịp lễ Giáng Từ vựng tiếng Anh về vật liệu xây proverbs bài nghe tiếng anh Bai 2 từ vựng tiếng anh lớp 7 anh Những mẫu câu tiếng Anh khen ngợi và 锞夛姜锞 à m