Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Cách sử dụng Would like Diễn đạt một cách lịch sự lời mời mọc hoặc ý mình muốn gì. Ex: Would you like to dance with me? - Không dùng do you want khi mời mọc người khác. - Trong tiếng Anh của người Anh, nếu để diễn đạt sự ưa thích của chủ ngữ thì sau like + V-ing. Ex : He does like reading novel. (enjoyment) - Nhưng để diễn đạt sự lựa chọn hoặc thói quen thì sau like phải là một động từ nguyên thể. Ex : Between soccer and tennis, I like to see the former.(choice) Ex : When making tea, he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first. (habit) - Nhưng trong tiếng Anh người Mĩ không có sự phân biệt này: Tất cả
  • Truyện song ngữ: Who would like this $20 bill? Who would like this $20 bill? Ai muốn có tờ 20 đô-la này? A well-known speaker started off his seminar by holding up a $20 bill. In the room of 200, he asked. Who would like this $20 bill? Hands started going up. He said, I am going to give this $20 to one of you - but first, let me do this. He proceeded to crumple the 20-dollar note up. He then asked. Who still wants it? Still the hands were up in the air. Well, he replied, what if I do this? He dropped it on the ground and started to grind it into the floor with his shoe. He picked it up, now crumpled and dirty. Now, who still wants it? Still the hands went into the air. My

璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝 h宄勫硿 会セ 5 ノ ノ منتدياتالبرمجةاللغوية học ngữ pháp tiếng anh hiệu quả như Cách để viết Tiếng Anh thật tốt bài thi toeic listening và reading Tiếng anh Bài tập tiếng Anh ôn tập thì hiện tại 瑾颁粬 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝蹭笗璩变簶涔囪巢鍣 Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về đóng hoc Cấu trúc tiếng Anh dùng trong phỏng vấn Bài viết tiếng Anh về sở thích âm 膹啪 học cách nhận xét trong tiếng anh ďž assist 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞 h峄 ï sorry ảnh s mẹo 褨褉褖蟹蟹褕褌锌 Tiếng Anh colours a broken pot Kinh nghiệm đạt điểm nói TOEFL cao bài viết tiếng anh thu hút học từ vựng học tiếng Anh hiệu quả học tiếng anh thế nào ÃƒÆ h峄峜 danh tu ngôn ngữ hugging Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi hẹn 99 ä¼ ï½¾ Tuyển tập truyện ngắn song ngữ Anh 銉椼儸銉熴偄銉犮優銉炽偡銉с兂銉 lop vÃ Æ 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞丕賱賱睾賵賷丞 Trạng từ every any tom quy tác 4c giái phÃp cái cv xin việc bằng tiếng anh chuẩn må² ç ¼ h畛 tieng anh online BèŒ æˆ салоны TỪ qua khu chance h脙 鑶瑰暘 học chiến lược luyện thi toeic trong thời would like