Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Expressions to describe people we think are important Some expressions describe people who are important, or at least who think they are. One such expression is, bigwig . In the seventeenth century, important men in Europe began to wear false hair, called wigs. As years passed, wigs began to get bigger. The size of a man's wig depended on how important he was. The more important he was -- or thought he was -- the bigger the wig he wore. Some wigs were so large they covered a man's shoulders or back. Today, the expression bigwig is used to make fun of a person who feels important. People never tell someone he is a bigwig . They only use the expression behind his back. Big wheel is another way to describe an important person. A big wheel may be
  • I think you're a jerk! A man was pulled over for driving too fast, even though he thought he was driving just fine. Officer: You were speeding. Man: No, I wasn't. Officer: Yes, you were. I'm giving you a ticket. Man: But I wasn't speeding. Officer: Tell that to the judge! (The officer gives man the ticket.) Man: Would I get another ticket if I called you a jerk? Officer: Yes, you would. Man: What if I just thought that you were? Officer: I can't give you a ticket for what you think. Man: Fine, I think you're a jerk!
  • Think of và Think about Sự khác nhau giữa 'think of' và 'think about' là gì? Chúng ta cần phải nhìn xem từ nào phù hợp nhất khi đi với Think of và Think about. Vì vậy sự khác nhau giữa hai động từ kép này sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ, nếu tôi nói I am thinking of a tropical beach, please don't interrupt me. Như vậy có nghĩa là tôi đang nghĩ tới, tưởng tượng ra hình ảnh bờ biển nhiệt đới, tôi đang mơ về nơi đó. Còn nếu trong một ví dụ khác như They are thinking about whether to agree to the sale thì think about ở đây có nghĩa là đang suy nghĩ, xem xét - They are considering the sale . Trong những trường hợp

Kinh nghiệm ôn thi môn tiếng Anh toeic 800 vÃ Æ gi峄沬 44 ngữ TỪ Từ vựng tiếng Anh chủ đề phòng khách Bạn đã nghe tiếng Anh tốt chưa Tà tu vung tieng anh in time từ vựng du lịch Từ lưu lỗi Từ vựng tiếng Anh chủ đề bộ phận Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện và ngÃy ï¾ ï½ªï¾ 荵御コ大ッ ク 崟 tiếng Anh English sayings and proverbs منتديات البرمجة اللغوية bÃƒÆ nh anh 瑟蓹 膹啪 t宄 change a few học và luyện thi toeic như thế nào Những câu nói hay về tình yêu trong CÃc học nói tiếng anh giao tiếp ірщззшт Ä học tiếng Anh vÃÅ tiếng tiếng anh chuyên ngành Từ vựng tiếng Anh cơ bản về chủ đề オフィス luat tù vựng tiếng Anh 脛脜戮 ï¾ ï½ªï¾ 5000 hoc tu tieng engligh expressions 18 cách học tiếng anh giao tiếp phần 2 giau ngheo 乌云密布图片多彩天空自然风光 Салоны hỏi Học cách phát âm tiếng anh 盲鹿艗盲潞氓氓茠氓戮莽 10 từ vựng tiếng Anh b hỏi đường đi think