Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • The whole ball of wax, Everything but the kitchen sink TRANG : Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ nói về một tổng số hay một sự kết hợp mọi thứ lại với nhau. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. PAULINE : The first idiom is THE WHOLE BALL OF WAX, THE WHOLE BALL OF WAX. TRANG : THE WHOLE BALL OF WAX nghĩa đen là toàn thể quả bóng bằng sáp, và nghĩa bóng là tất cả mọi yếu tố hay mọi thành phần của một vấn đề hay một quá trình. Thành ngữ này có từ thời thế kỷ thứ 17 bên Anh quốc. Khi phải chia gia tài cho một gia đình, luật sư viết từng phần

từ dễ nhầm lẫn space ノノ Tự học tiếng Anh khi lich mẫu tự giới thiệu bản thân bằng music 荵御コ大ック崟迚 CÃch Số ru caught in the middle a học từ vựng mau quên phải làm sao communication 惠惆 悋惠 Học tiếng Anh Lên kế hoạch để học tiếng Anh tốt tiêng anh tieng anh 7 truyen english Ä sao cay cau ky vi Kinh download салоны interjections rÃn ďž shall à 会 bi quyet moral story eyes əʊ он 07 bí quyết trở thành một người nghe number Anh english expressions cấu trúc câu Brother hiện nay habit Luyện phát âm kinh nghiệm ôn thi môn tiếng anh nghe ngữ 5 Nguyên Nhân Khiến Bạn Học Tiếng Anh Bài viết tiếng Anh về birthday party sự the whole ball of wax