Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Từ vựng khi Dùng bữa tại nhà hàng – Dining at the Restaurant Eating out eat/dine/meet at/in a restaurant ăn/dùng bữa/gặp mặt tại nhà hàng go (out)/take someone (out) for lunch/dinner/a meal đi ăn/mời ai đó dùng bữa trưa/tối ở ngoài have a meal with someone dùng bữa với ai đó make/have a reservation đặt bàn reserve a table for six đặt bàn cho 6 người ask for/request a table for two/a table by the window yêu cầu bàn 2 người/ bàn cạnh cửa sổ In the restaurant wait to be seated chờ được sắp chỗ show someone to their table dẫn ai đó đến bàn của họ sit in the corner/by the window/at the bar/at the counter ngồi trong góc/cạnh cửa sổ/tại quầy bar/tại quầy thu ngân hand someone/give

Nói tiếng anh vГѓЖ pronounce từ Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi hẹn gặp Trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh Từ vựng tiếng Anh về chủ đề bằng nhanh Bạn Không Giỏi Tiếng Anh Là Do Bộ Ba B脿i từ vựng mua sắm 5 sai lầm lớn nhất khi học tiếng Anh äå¾ 100 từ vựng tiếng anh giao tiếp à m báºng vÃ à Šgive in Bí quyết ôn tập hiệu quả trước các Những từ vựng tiếng Anh Ielts chủ đề Những mẫu câu tiếng Anh dành cho thuyết ďž tu vung chuyen nganh từ vựng kế toán ảnh cÃch 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞 quote Mẫu câu tiếng Anh thư tín thương mại 25 cụm từ tiếng anh bắt đầu bằng thing Cách học tiếng Hàn hiệu quả 锞夛緣 Cải thiện tiếng Anh nói và kĩ năng phát đọc hiểu Học ngoi Các loại câu hỏi tiếng Anh tieng anh ky quac 锞夛緣 cấu Bài 9 cÃu conjunction kéo co 惠惆 tự học tiếng Anh салоны 3 cách học tiếng Anh cho người mới bắt 10 tính từ đồng nghĩa với tiếng Anh v谩 bóng đá labour the restaurant