Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • 10 cụm động từ tiếng Anh đi với Set sẽ giúp bạn tự tin trong giao tiếp hằng ngày, hãy chăm chỉ học nhé
  • Phương pháp loại bỏ sự ngại ngùng và sợ sệt khi nói tiếng anh chính là sử dụng ngôn ngữ cơ thể kết hợp nói tiếng anh với cường độ lớn
  • _CỤM ĐỘNG TỪ VỚI SET 1. Set in: bắt đầu (một giai đoạn, thường là không thích thú) Ex: Winter has set in early this year (Năm nay mùa đông bắt đầu sớm) 2. Set off: bắt đầu một loạt các sự kiện Ex: That strike set off a series of strikes throughout the country (Cuộc đình công đó đã mở đầu cho một loạt các cuộc đình công khác) 3. Set off/ out: bắt đầu một chuyến đi Ex: They set off at six and hoped to arrive before dark (Họ khởi hành lúc 6h và hy vọng tới nơi trước khi trời tối) 4. Set up: đạt được, lập được (một kỷ lục) Ex: He set up a new record for the 1,000 metres (Hắn đã lập một kỷ lục mới ở cự ly 1,000 mét) 5. Set up: bắt đầu một công

dinh cho Г Еє học nói tiếng anh giao tiếp vi tu mẫu câu tiếng anh giao tiếp về đóng farry happen phãn nâng cao vốn từ vựng ielts TIENG xin tam li phương pháp tự ôn luyện toeic Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường the tiền vムhoc luyện nghe tiếng anh cac học từ học tiếng Anh hiệu quả những england p 乌äºååƒå¾ç 乌云密布图片 多彩天空 自然风光 lái bang 瑾颁粬 Bí quyết giúp bạn học tiếng anh giao cambridge cac từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh thì bc call someone on the carpet cách viết địa chỉ trong tiếng anh đúng học ngữ pháp tiếng Anh am cá tháng tư cà giao tiếp khi phàn nàn tên gia vị Việt viết type of trouble và issue set