Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Cụm động từ: Pay off và Put off A. pay off pay off (informal) (of a plan or an action, especially one that involves risk): to be successful and bring good results eg: The gamble paid off. pay somebody off/ pay off somebody : - to pay somebody what they have earned and tell them to leave their job Eg: The crew were paid off as soon as the ship docked. - (informal) to give somebody money to prevent them from doing something or talking about something illegal or dishonest that you have done Eg: All the witnesses had been paid off. pay something off/ pay off something : to finish paying money owed for something Eg: We paid off our mortgage after fifteen years. B. put off: put somebody off/ put off somebody : - to cancel a meeting or an

hệ quả ÐÐÐÐ¾Ð½Ñ công ty ï¾ tu dien 褨褉褖蟹蟹褕褌锌 知らないアナタは损してるかも 4 tan ngu Г Г Вѕ ірщззштп 会セ hỌc 3000 họ 会セ phân biệt hai từ end và finish truyen hay tieng anh chon loc học cải thiện tiếng anh của bạn bằng ch học Tiếng Anh BÃ Æ cà học tiếng anh giao tiếp tại câu điều kiện học anh văn habit ノ ノ Ä 鑴欒尃 học anh văn trực tuyến Cách đọc báo bằng Tiếng Anh hiệu quả học anh văn trực tuyến trên mạng for và since viết mệnh Những câu nói tiếng Anh hay nhất về du giúp con tà c Bài viết tiếng Anh về danh lam thắng æƒ æƒ ірщззшт H học bổng vèŒ t 誰他 từ vựng tiếng Anh bang work 锞夛緣 脨脨脨脨戮脨陆脩 hoc ngoai ngu bai doc tieng anh 9 膼峄 Những kinh nghiệm học tiếng Nhật hiệu dong tu học bổng du học hạnh phúc BèŒ æˆ ірщззш CAU HOI Thuáºt 荵御コ大ック崟迚 Nghe tiếng Anh cơ bản học bao nhiêu từ vựng tiếng anh một pay