Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • 10 interesting facts about shrimps Fact 1: There are different species of shrimp that can be found all over the world, and some of them have brown, pink, royal red, and other different colors. Fact 2: There are different kinds of shrimp that can be found in the ocean and other bodies of water where marine creatures live. Some of them are: Coral Banded Shrimp (Stenopus hispidus), Red or Fire Shrimp (Lysmata debelius), Camelback Shrimp (Rhynchocienetes uritai), Harlequin Shrimp, Pacific Cleaner Shrimp, Mantis Shrimp (Odontodactylus scyllarus), and Peppermint Shrimp (Lysmata wurdemanni). Fact 3: Shrimp can only swim in a backward motion. Fact 4: Americans have the ability of consuming a total of 1 billion pounds of shrimp a year. Fact 5: The
  • Learning English - Ask Misterduncan 34 Các câu hỏi trong tập này : Sự khác biệt giữa would và might? Sự khác biệt giữa confident và confidence? Khi nào chúng ta sử dụng at the và in the trong câu? Sử dụng either or either, neither or neither có đúng không? Từ của tuần: esoretic. Có phải từ fruit chỉ sử dụng ở số ít và từ vegetables chỉ được dùng ở số nhiều?
  • Hướng dẫn cho bạn Nghe tiếng Anh qua BBC Learning English, khai thác được các tính năng học tiếng Anh của trang này.

nhập học hoc tu vung giau ngheo hội thoại tiếng Anh tài chính flaws Chủ đề gia đình hệ chá n盻 ірщззшт Idioms Bí Quyết Nói Tiếng Anh Hay Như khi 茂戮 Ð Ð Ð Ñ anh contractions hiệu quả từ vựng tiếng anh giao tiếp thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây phÃt Cách vip ï tiếng Anh từ vựng tiếng anh chủ đề nhà tên chữ v Phân biệt Wake up và Get up những câu châm ngôn hay về mưa bằng t谩 lÃ Æ lái xe to be and differ Những từ vựng tiếng Anh về mùa thu grandmother Tự học tiếng Anh Nam sinh bật mí bí quyết đạt 990 điểm Từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình below chứa way kỹ say Bạn nên bắt đầu học tiếng Anh như 荵御大崟迚 truyen cuoi song ngu phương pháp học tiếng hàn nhanh cho reported speech england some tobe learning