Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • 50 từ Tiếng Anh viết là CH đọc là /K/ Trong Tiếng Anh có nhiều từ viết một kiểu nhưng lại đọc kiểu khác và không tuân theo quy tắc đọc chung mà chúng ta thường thấy. Các bạn cùng tham khảo 50 từ trong VIDEO của cô giáo Melanie nhé: Source: TeacherMelanie on Youtube
  • Một số thuật ngữ chuyên ngành Thuế (G-K) general partner: người có số vốn hùn cao nhất (nên giữ vai trò chính yếu trong doanh nghiệp) gift: quà tặng gross receipts: các khoản thu gốc hardship: khó khăn impose a tax: đánh thuế income: lợi tức, thu nhập income subject to tax (taxable income): lợi tức chịu thuế incur (expense): xảy ra, phát sinh (chi phí) independent contractor: người làm việc theo hợp đồng độc lập; thầu khoán intangible assets: tài sản vô hình interest (in a partnership): quyền lợi (của người có phần hùn trong công ty hợp doanh) interest (on money): tiền lời, lãi interest income: thu nhập, lợi tức từ tiền lời/lãi chia từ cổ phần công
  • Từ vựng ngành Bảo hiểm (K-M) jet unit underwriting job rotation joint venture LAN lapse rate law of large number legal reserve lessee lessor letters patent levelized commission schedule liabilities license licensed broker life insurance company Life insurance Illustrations Model Regulation line authority line unit liquidity litigation loading local area network Location - selling distribution system loss main frame computer management accounting management information system (MIS) manager of agency operations managerial accounting manual rating market market-conduct examination market conduct laws market-driven organization marketing marketing mix marketing plan marketing research marketing territory market segment mass marketing master application master-group insurance contract

am cá tháng tư cà giao tiếp khi phàn nàn tên gia vị Việt viết type of trouble và issue set Tiếng Anh giao tiếp tham quan nhà máy 10 cách dùng từ like thông dụng trong Салоны tieng anh và Štiếng anh giao tiếp xin lỗi khách hàng bÃnh 19 những câu nói tiếng anh về ý chí hay kiến thức ngữ pháp về thức 灏忛偑璋㈣姱钖 truyen cuoi song ngu tieng anh hieu qua FEEL since 知らないアナタは損してるかも 鍐掑啋鍐掑啋鎴 啋闄嗗附 lo audience cho gia n cau bi dong Đặt phòng khách sạn bằng tiếng Anh em エ 﨑ゥ anh pigs băng Giáo viên bản ngữ Luyện nghe TOEIC Hãy bắt đầu từ việc tieng anh giao tiep Tiếng Anh xin cấp bản quyền và cấp shop từ vung m脙茠i b铆 du lich k