Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • The Dragon and His Grandmother This is a rather puzzling story; puzzling in the sense that it has three tricky riddles in it. It’s also about a rather unusual dragon who has a human grandmother who is even trickier than he is, but who has a kinder heart. The story was originally by the Brothers Grimm and also appeared in the Yellow Fairy Book of Andrew Lang. We’ve slightly adapted the riddles drawing on the famous riddle of the Sphinx from Oedipus Rex and a couple of old rhyming riddles which we hope you will find fun. Read by Natasha. Duration 14.61. Sponsored by AudibleKids There was once a great war, and the King had a great many soldiers, but he gave them so little pay that they could not live upon it. Then three of them decided to run away from the
  • The Dragon and His Grandmother This is a rather puzzling story; puzzling in the sense that it has three tricky riddles in it. It’s also about a rather unusual dragon who has a human grandmother who is even trickier than he is, but who has a kinder heart. The story was originally by the Brothers Grimm and also appeared in the Yellow Fairy Book of Andrew Lang. We’ve slightly adapted the riddles drawing on the famous riddle of the Sphinx from Oedipus Rex and a couple of old rhyming riddles which we hope you will find fun. Read by Natasha. Duration 14.61. Sponsored by AudibleKids There was once a great war, and the King had a great many soldiers, but he gave them so little pay that they could not live upon it. Then three of them decided to run away from

ask thi hien tai don vÃ Ý nghĩa của tên người trong tiếng Anh bạn không giỏi tiếng anh là do school học ngữ pháp tiếng anh 120 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hành 45 phút để chuẩn tiếng Anh 18 cách học tiếng anh giao tiếp phần 2 Tiếng Anh cĂĄch ä 脙茠 hugging vÃƒÆ Ã منتديات äź tiếng Anh chuyên ngành marketing power ノェノ ngữ do các thuật ngữ anh văn sinh học học tiếng anh tho 会セ Từ vựng tiếng Anh chủ đề 네이버통합검색 脙茠脝 học tiếng anh thế nào Cách sử dụng tính cách cung hoàng đạo quá khứ đơn cách đọc từ vừng kế toán 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝蹭笗璩变簶涔囪巢鍣 Công nghệ quan trọng Bí Quyết Cải Thiện Kỹ Năng Phát Âm vム7 Chiến Lược Đọc Hiểu Tiếng Anh Hiệu co đừng cố thành ngữ diễn tả tâm trạng bằng học tiếng anh cho người mới bắt đầu từ lóng tiếng anh audio Bước Đầu Học Từ Vựng Tiếng Anh grandmother