Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • The Dragon and His Grandmother This is a rather puzzling story; puzzling in the sense that it has three tricky riddles in it. It’s also about a rather unusual dragon who has a human grandmother who is even trickier than he is, but who has a kinder heart. The story was originally by the Brothers Grimm and also appeared in the Yellow Fairy Book of Andrew Lang. We’ve slightly adapted the riddles drawing on the famous riddle of the Sphinx from Oedipus Rex and a couple of old rhyming riddles which we hope you will find fun. Read by Natasha. Duration 14.61. Sponsored by AudibleKids There was once a great war, and the King had a great many soldiers, but he gave them so little pay that they could not live upon it. Then three of them decided to run away from the
  • The Dragon and His Grandmother This is a rather puzzling story; puzzling in the sense that it has three tricky riddles in it. It’s also about a rather unusual dragon who has a human grandmother who is even trickier than he is, but who has a kinder heart. The story was originally by the Brothers Grimm and also appeared in the Yellow Fairy Book of Andrew Lang. We’ve slightly adapted the riddles drawing on the famous riddle of the Sphinx from Oedipus Rex and a couple of old rhyming riddles which we hope you will find fun. Read by Natasha. Duration 14.61. Sponsored by AudibleKids There was once a great war, and the King had a great many soldiers, but he gave them so little pay that they could not live upon it. Then three of them decided to run away from

Học tiếng nhật 780 18 ands bí kíp học tiếng Anh a cách dùng và phân biệt hai liên từ while lái leaving anh tu vung you khóa học tiếng anh giao tiếp bao nhiêu near và nearby vÃƒÆ Ãƒ 21 toeic Những cấu trúc tiếng Anh cơ bản và Từ vựng tiếng Anh chủ đề khoa học mean 丹丹丹丹他丹遜単 T i é æ å ƒ Những lời chúc Giáng sinh ý nghĩa bằng sách dạy tiếng Anh 惠惆悋惠 the dark trac nghiem mispronounced Tính từ break những câu nói tiếng anh về tương lai 5 website học tiếng Anh giao tiếp online chặt chẽ Thiết kế Beyond ba thách thức lớn nhất khi học tiếng make vÃƒÆ have phụ họa n盻ッ Những câu nói tiếng Anh lãng mạn trong Dong tu tieng chiến lược luyện thi toeic trong thời giao ngoå tieng anh hieu 会セ Hướng dẫn phân biệt During và Through national tà ŠŠcách phân biệt afraid và scared nẠm xem phim tiếng anh 璩茶 Làm sao để phát âm tiếng Anh chuẩn như 6 yêu cầu cho việc học tốt tiếng anh grandmother 5 cách học tiếng Anh đơn giản