Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Từ vựng chủ đề Đường xá Từ vựng về Đường xá 1. interstate highway /ˌɪn.təˈsteɪt ˈhaɪ.weɪ/ - quốc lộ nối liền các bang 2. exit ramp /ˈek.sɪt ræmp/ - đường ra khỏi quốc lộ 3. overpass /ˈəʊ.və.pɑːs/ - cầu chui 4. cloverleaf /ˈkləʊ.vəʳ liːf/ - giao lộ có dạng vòng xoay 5. left lane /left leɪn/ - làn đường bên trái 6. center lane /ˈsen.təʳ leɪn/ - làn đường giữa 7. right lane /raɪt leɪn/ - làn đường bên phải 8. speed limit sign /spiːd ˈlɪm.ɪt saɪn/ - biển báo tốc độ hạn chế 9. hitcher /ˈhɪtʃəʳ/ - người đi nhờ xe 10. trailer /ˈtreɪ.ləʳ/ - xe moóc 11. service area /ˈsɜː.vɪs ˈeə.ri.ə/ - khu vực dịch vụ 12. attendant /əˈten.dənt/ - người

nhật cãch làm thế nào Để nói tiếng anh lưu loát tiếng anh lớp 7 hỏi đường trong tiếng anh truyện hay unit course ірщззштп hoc tieng anh cÃÆch 冒冒冒冒戮冒陆帽 kinh nghiệm ôn thi tiếng anh 6 Bước học TOEIC hiệu quả on 知らないアナタは損してるかも ngo tieng anh online Trần Khánh Vy 涔屼簯瀵嗗竷鍥剧墖 hỏi chỉ đường 道具 hoc tu mon hoc Các cụm từ và thành ngữ tiếng Anh Để học ngữ pháp tiếng Anh không còn Làm Thế Nào Để Ghi Nhớ Từ Vựng Lâu Từ vựng tiếng Anh về những đức tính phát hiện nói dối 膹啪 tiếng anh giao tiếp tổ chức hội chợ làm sao nói tiếng anh giỏi không cần 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞丕賱賱睾賵賷丞 ä¼ ï½¾ tieng anh 7 bé ç D ngo脿i 会 nói hội thoại 賲賳鬲丿賷丕鬲 ảnh t宄 làm thế nào Để nói tiếng anh lưu loát 18 cách học tiếng anh giao tiếp phần 2 change 鐓鐓 hội thoại mẫu nói về tiền lương 冒冒冒冒戮冒陆帽 nguyên nhân các hội thoại mẫu nói về tiền lương và cụm phương pháp học tiếng anh 膼峄 giao thong hội thoại thường ngày tu vung tieng anh theo chu de t᪠tỪ CÃc 5 Bước Luyện Nghe Tiếng Anh Cho Người 5 Bước Cơ Bản Để Viết Một Bài Luận Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán học 5 cách luyện nói tiếng anh hiệu quả tiếng anh 11 Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hay và duong xa