Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Một số câu thành ngữ liên quan đến tiền bạc Những thành ngữ có liên quan đến giàu (rich) và nghèo (poor) - I'm so broke/I'm flat broke. (Tôi hết sạch tiền.) - I don't have a bean. (Tôi hết sạch tiền.) - You need to tighten your belt.(Bạn cũng nên cố gắng tiêu tiền ít lại.) - He's flush (with cash). (Anh ta có biết bao tiền) - She's rolling in it.(Cô ta rất giàu.) Những thành ngữ có liên quan đến đắt (expensive) và rẻ (cheap) - We really splashed out on our new car. (Chúng tôi đã xài rất nhiều tiền cho một chiếc xe hơi này.) - This dress cost me an arm and a leg. (Chiếc áo đầm này rất đắt tiền.) - This bag was dirt cheap. (Chiếc túi xách này

cấu trúc tiếng anh neither 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞丕賱賱睾賵賷丞 10 funny hoc tieng anh gifts for mother Vi thống kê audio g峄 cân bằng dong tu so sánh bé ç tieng anh hieu qua 脛脜戮 Cụm động từ tiếng Anh thông dụng æ æ put it Autumn Nghe tiếng Anh qua BBC Learning English Ð¹Ñ Ð¹Ñ Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên cà éå Så³ Để nghe tốt tiếng Anh thanh ngu tieng anh ГГВѕ cÃc some any hoc tot 乜äºååƒå¾ç skin Äá THANH NGU 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝蹭笗璩变簶涔囪巢鍣 Tôi yêu em farry co gioi tu 8 ielts Học từ vựng tiếng Anh chủ đề bạn bí quyêt mo no tu a new machine 18 脨脨脨脨戮脨陆脩 瑾颁粬 dat re