Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • The miracle bridge - Cây cầu kỳ vĩ The miracle bridge Cây cầu kỳ vĩ The Brooklyn Bridge that spans the river between Manhattan and Brooklyn is simply an engineering miracle. In 1883, a creative engineer, John Roebling, was inspired by an idea for this spectacular bridge project. However, bridge-building experts told him to forget it, it just was not possible. Roebling convinced his son, Washington, an up-and-coming engineer, that the bridge could be built. The two of them conceived the concept of how it could be accomplished, and how to overcome the obstacles. Somehow they convinced bankers to finance the project. Now with unharnessed excitement and energy, they hired their crew and began to build their dream bridge. The project was only a few months under way when a

荵御大崟迚 hoc tieng anh hieu qua Äž vă chain reaction Học ngữ pháp tiếng anh hiệu quả như Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công bèœ cho du ďž Từ vựng tiếng Anh về chủ đề chính tu vung ï½¾ não bộ 会セ phần mềm luyện nghe nói tiếng anh sach tiếng Anh em 5 mẹo vui luyện phát âm tiếng anh vui như tết lợi at envy hoc Kinh nghiệm học tiếng Hàn phiên dịch vèŒ ï ノェノ 75 銈儠銈偣 từ dễ nhầm lẫn space ノノ Tự học tiếng Anh khi lich mẫu tự giới thiệu bản thân bằng music 荵御コ大ック崟迚 CÃch Số ru caught in the middle a học từ vựng mau quên phải làm sao communication 惠惆 悋惠 Học tiếng Anh Lên kế hoạch để học tiếng Anh tốt tiêng anh tieng anh 7 truyen english Ä sao cay cau ky vi