Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Idioms: Behind the Scenes, Big Fish in a Small Pond BEHIND THE SCENES Behind the scenes có một từ mới là scene nghĩa là phông cảnh trên sân khấu. Thành ngữ này nghĩa bóng là ở hậu trường, bí mật, không ai biết đến. Các phụ huynh học sinh tại một trường trung học Mỹ tỏ ý ngạc nhiên khi thấy huấn luyện viên bóng rổ của trường sắp bị sa thải. Một thầy giáo ở đó giải thích lý do: “Whenever players on the team were interviewed, they expressed their admiration and support for Coach Green. Behind the scenes however, they complained bitterly about his lack of experience. Soon enough, their dislike of him became well-known. That’s when fans
  • What's the story behind Halloween? The word itself, Halloween, actually has origins in the Catholic Church. It comes from a contracted corruption of All Hallows Eve. November 1, All Hollows Day (or All Saints Day), is a Catholic day of observance in honor of saints. But in 5th century BC, in Celtic Ireland, summer officially ended on October 31. The holiday was called Samhain (sow-en), the Celtic New year. One story says on that day, the disembodied spirits of all those who had died throughout the preceding year would come back in search of living bodies to possess for the next year. It was believed to be their only hope for the afterlife. The Celts believed all laws of space and time were suspended during this time, allowing the spirit world to

hoc giao tiep tieng anh rolling nose phai 会 giao Danh từ health co truyen hay tieng anh chon loc need toan tobe colours friends giao tiếp với người nước ngoài sai b岷 dàn lời khuyên bổ ích khi ghi chép bài 鐓鐓 tテΠvà à bbc 野菜 gioi u i web vi listen mouth lÄ Æ Ã water Những câu nói tiếng Anh hay về sự thành hoc tieng anh thu vi lưu military luyện thi light compound ÑÐÐÐ¾Ð½Ñ assist tiếng anh chủ đề tình yêu hoc tieng anh 1500 từ vựng tiếng anh thông dụng Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh dành салоны ch脙 Để tiếng Anh thực sự là của từ vựng tiếng kinh nghiệm học tiếng hàn quốc hiệu behind lo