Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Trợ động từ - Auxiliary verbs Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). I. Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs) Trợ động từ (auxiliary verbs) có chung một số đặc tính sau đây: 1. Hình thành thể phủ định bằng cách thêm NOT sau động từ. He is here - He is not here They would help us - They would not help us

Grandmother cam 07 học tieng anh tag question toe một 20 bí quyết học và luyện thi toeic THE thì các cụm từ và thành ngữ tiếng anh hoag anh 4 bước đơn giản mà">học tiếng anh 4 bước đơn giản mà phÃ Æ t cĂƒÆ make và have in order can bi truy nà gi峄沬 منتدياتالبرمجة ielts ï¾ ï¾ nói từ vựng tiếng Anh lớp 9 introduce Luyện Phản Xạ Qua Phần 2 của Toeic dong tu 会セ プレミアムマンションライフを求めて bí quyết luyện thi toeic tieng anh ky quac anticipate menh de quan he q TIENG tu vung viết tiếng speak AND ç ² từ vựng nghề nghiệp dà u tà y truyen cuoi song ngu be danh 涔屼簯瀵嗗竷鍥剧墖澶氬僵澶 鑷 anh nói tiếng Anh hiệu quả Tiếng anh chủ đề pha use Học tiếng Anh qua phim ảnh auxiliary verb