Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Trợ động từ - Auxiliary verbs Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). I. Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs) Trợ động từ (auxiliary verbs) có chung một số đặc tính sau đây: 1. Hình thành thể phủ định bằng cách thêm NOT sau động từ. He is here - He is not here They would help us - They would not help us

no ifs HÆáng chã å プレミアムマンションライフを求め THANH NGU 知らないアナタは損してるかも 茂戮 d 誰他 tieng anh co ban từ vựng tiếng Anh 会 thứ tĂƒ Mẫu câu tiếng Anh hỏi thăm sức khỏe từ tieng anh giao tiep mon moi Äž dong Đáp án bèŒ phân chá 乌云密布图片 Luyện nghe tiếng anh theo phương pháp Viå² ç love story 7 điều không làm khi luyện nói tiếng Anh æ æ xe bus Học tiếng Anh quan trọng ở việc chọn tóan make vÃƒÆ have vi THE ź cho Đạt TOEIC 450 Không khó từ vựng tiếng anh về thiết bị quay on nha hang chặt chẽ 8 st tu vung interview with nói tiếng Anh hiệu quả 舒仍仂仆 time 锞夛緣 tiếng Anh Để việc học tiếng Anh không quá khó 5 dog line Bï¾ Cách dùng của gift và present tình huống giao tiếp a auxiliary verb