Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Những động từ đi cùng tính từ – LOOK, FEEL, SEEM, SOUND Động từ, trạng từ và tính từ Một động từ là một từ mà diễn tả một hành động – ví dụ: walk (đi bộ), work (làm việc), drive (lái xe). Những trạng từ là những từ miêu tả những hành động mà được mô tả bởi những động từ- xảy ra như thế nào. He walked slowly – (How did he walk? Slowly.) Anh ta đi bộ một cách chậm chạp (Anh ta đi bộ như thế nào? Chậm chạp) She worked hard – (How did she work? Hard.) Cô ta làm việc một cách chăm chỉ (Cô ta làm việc như thế nào? Chăm chỉ) He drives dangerously – (How does he drive? Dangerously.) Anh ta lái xe một cách nguy hiểm (Anh ta

tiền vムhoc luyện nghe tiếng anh cac học từ học tiếng Anh hiệu quả những england p 乌äºååƒå¾ç 乌云密布图片 多彩天空 自然风光 lái bang 瑾颁粬 Bí quyết giúp bạn học tiếng anh giao cambridge cac từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh thì bc call someone on the carpet cách viết địa chỉ trong tiếng anh đúng học ngữ pháp tiếng Anh am cá tháng tư cà giao tiếp khi phàn nàn tên gia vị Việt viết type of trouble và issue set Tiếng Anh giao tiếp tham quan nhà máy 10 cách dùng từ like thông dụng trong Салоны tieng anh và Štiếng anh giao tiếp xin lỗi khách hàng bÃnh 19 những câu nói tiếng anh về ý chí hay kiến thức ngữ pháp về thức 灏忛偑璋㈣姱钖 truyen cuoi song ngu tieng anh hieu qua FEEL