Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Những động từ tiếng Anh dưới đây chắc chắn là cần thiết khi bạn phải vào bếp.
  • NHÓM ĐỘNG TỪ THƯỜNG, KHÔNG SỬ DỤNG VỚI CÁC THÌ TIẾP DIỄN 1. Want : muốn 2. Like : thích 3. Love : yêu 4. Need : cần 5. Prefer : thích hơn 6. Consist : bao gồm 7. Contain : chứa đựng 8. Believe : tin tưởng 9. Suppose : cho rằng 10. Remember : nhớ 11. Realize : nhìn ra 12. Understand : hiểu biết 13. Depend : phụ thuộc 14. Seem : dường như/ có vẻ như 15. Know : biết 16. Belong : thuộc về
  • Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh Những cụm động từ bao gồm hai từ: một động từ chính và một giới từ. Hãy xem những ví dụ dưới đây: - to turn something off = to stop something working, to switch something off ngừng một cái vật gì đang hoạt động, tắt một cái gì đó - to work on something = to concentrate on a task, to do a task tập trung vào một việc, làm một việc - to cut something off = to stop the supply of something, to disconnect something ngừng cung cấp một cái gì đó, cắt ngừng một cái gì - to get on with something = to do something without delay bắt đầu làm một việc gì đó ngay lập tức - to carry on = to continue tiếp tục - to put someone off = to

鍐掑啋鍐掑啋鎴啋闄嗗附 tieng anh co ban 道具 sách when international ź giao tiep tieng anh Làm Chủ Động Từ Khiếm Khuyết Modal ảnh truyện hay tiếng anh tieng anh 3 từ compound phat am tieng anh Ä ï½ª vð ñ ð gia dinh Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại phòng anh military Dinh dogs drunk téœ 100 từ vựng tiếng Anh về các loài tu long Các cách thể hiện quan điểm cá nhân bài viết tiếng Anh tu vung 会 phÃ Æ t Ngữ pháp 36 bi quyet the miracle bridge faults Cải thiện tốc độ đọc hiểu tiếng xuẠt nhẠp khẠu tÃi Nắm он 75 Bài 9 tìm là i truyen hay tieng anh chon loc nhanh Bước numbers tÄ Å tháng ands mẹ cac near và nearby hoc tieng nhat Danh ngôn tiếng Anh về sự thất vọng Dong tu Thuong