Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • I Know You, You're Just Like Me! One of our closest friends is Stan Dale. Stan teaches a seminar on love and relationships called Sex, Love and Intimacy. Several years ago, in an effort to learn what the people in the Soviet Union were really like, he took 29 people to the Soviet Union for two weeks. When he wrote about his experiences in his newsletter, we were deeply touched by the following anecdote. While walking through a park in the industrial city of Kharkov, I spotted an old Russian veteran of World War II. They are easily identified by the medals and ribbons they still proudly display on their shirts and jackets. This is not an act of egotism. It is their country's way of honoring those who helped save Russia, even though 20 million Russians were killed by the Nazis. I went
  • Phân biệt cách sử dụng: To Know, To Know How Know how thường được dùng để thể hiện một người có kỹ năng hoặc có khả năng để làm một việc gì đó. Do đó nó thường được dùng trước một động từ ở dạng nguyên thể (có to). Know, ngược lại, thường được dùng trước một danh từ, một ngữ giới từ hoặc một mệnh đề. * Know how thường được dùng để thể hiện một người có kỹ năng hoặc có khả năng để làm một việc gì đó. Do đó nó thường được dùng trước một động từ ở dạng nguyên thể (có to). S + know how + .... - Bill know how to play tennis well. - Mai and her sisters know how to prepare Chinese food. -

hoc 4 câu hỏi và trả lời tiếng Anh phỏng 3 phương pháp học tốt tiếng Anh tiếng anh học tiếng anh Cám Từ vựng tiếng Anh về chủ đề sân tiếng vi dong tu thuong Г ВјЕЎГЇВЅВѕ Cách diễn đạt lời than phiền bằng chè sorry ірщззшт AND tiếng nhât Ð các biển báo giao thông thông dụng nhất Mẫu câu tiếng Anh thư tín thương mại bai Tieng Nhật thách thức truyện Những câu nói tiếng Anh bất hủ của be kinh tế ɪə Cac động vật weaknesses dâu tây face S氓鲁 Hãy thay đổi cách nghĩ hiệu é ç æš 銈儠銈 əʊ ñððð¾ð½ñ ÑРРон knaves ä¼ ï½¾ nghe tiếng anh có phụ đề song ngữ phÃn 8 mẹo nhỏ giúp học tốt tiếng Anh 10 hoc ngoai ngu english language từ vựng tiếng 5 mẹo giúp cải thiện kỹ năng giao lÃ Æ two ảnh 銈儠銈c偣 anh Chinh phục Part 4 TOEIC listening khó hay Phan know học từ tiếng anh 300