Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Ngữ pháp cho IELTS

Trong bài thi IELTS, Ngữ pháp được chấm một thang điểm riêng biệt cho cả phần Nói và Viết. Bạn được đánh giá về khả năng sử dụng ngữ pháp chính xác và phù hợp cũng như phạm vi các loại câu mà bạn tạo ra. Ngay cả những câu đơn giản cần được viết chính xác nhưng để nâng điểm trên Band 4, bạn cũng cần thể hiện rằng bạn có thể sử dụng một số loại câu phức tạp và hiểu biết về các thì và cấu trúc liên quan.

Phần này cung cấp sự bao quát ngắn gọn nhưng toàn diện về ngữ pháp cần thiết để thành công trong bài thi IELTS. Nó được thiết kế cho những sinh viên có ít thời gian chuẩn bị cho kỳ thi IELTS hoặc dành cho những sinh viên đã hoàn thành khóa học IELTS và muốn có hướng dẫn vào phút cuối cho bài kiểm tra.

IELTS Writing IELTS Reading IELTS Grammar IELTS Speaking IELTS Listening IELTS Vocabulary

IELTS Tips IELTS Test IELTS Index IELTS Index 1

鑶瑰暘 bÃ ç ² những từ tiếng anh đi với giới từ of describe score nghe tiếng anh qua bbc learning english âm CĂĄch bai 1 5 cách học tiếng anh khi sử dụng facebook 盲鹿艗盲潞氓氓茠氓戮莽 会 gà mÄ Æ o susan bai tận cùng Bốn nguyên tắc học tiếng Anh giao tiếp end tiếng anh giao tiếp trong xây dựng Cách sử dụng Should trong tiếng Anh Barack Obama Những câu nói tiếng Anh hay về trẻ em thêm kinh tế trường Đh tôn Đức thắng tiếng anh so caught in the middle cổ phần nÃƒÆ những từ vựng tiếng anh về chủ đề tieng anh cấu trúc của bài thi aptis tu vung tieng anh bi quyet em bé đến từ đâu truyen tieng anh unused Những từ vựng tiếng Anh về mùa đông hoc tu vung 20 pay truyå³ å Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 13 Films and CÃch khách sạn bằng tiếng Anh tu tÄ Å ngu phap tieng anh từ vựng chủ đề hoc tieng anh phẠn nghe học tieng anh xin