Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Mỗi bài học dựa trên một cuộc đối thoại thông thường hàng ngày. Để nghe phát âm một câu, bạn hãy nhấn chuột vào câu đó. Sau khi học thuộc bạn hãy nhấn vào nút "Kiểm Tra" ở cuối trang để làm bài tập thực hành.

Tại nhà hát

is there anything on at the theatre ..........?… nhà hát có chương trình gì không?
tonighttối nay
this weektuần này
this monththáng này
when's the play on until?vở kịch sẽ được chiếu đến khi nào?
who's in it?diễn viên nào đóng trong vở kịch?
what type of production is it?vở kịch thuộc loại hình gì?
it's ..........đấy là …
a comedyvở hài kịch
a tragedyvở bi kịch
a musicalvở nhạc kịch
an operaopera
have you seen it before?cậu đã xem bao giờ chưa?
what time does the performance start?mấy giờ thì buổi biểu diễn bắt đầu?
what time does it finish?khi nào thì vở kịch kết thúc?
where's the cloakroom?phòng để mũ áo ở đâu?
would you like a programme?anh/chị có muốn lấy tờ giới thiệu chương trình không?
could I have a programme, please?cho tôi xin một tờ giới thiệu chương trình
shall we order some drinks for the interval?khi nào giải lao bọn mình đi mua đồ uống nhé!
we'd better go back to our seatsbọn mình nên trở lại chỗ ngồi thôi
did you enjoy it?cậu có thích không?

Things you might see - Các dòng chữ bạn có thể gặp

StallsHàng ghế gần sân khấu
CircleHàng ghế xếp vòng
BalconyHàng ghế tầng trên
BoxesGhế lô riêng

Xin mời bạn bấm vào nút "Checking" để vào phần làm bài tập.

Lười nhưng vẫn muốn học luyen nghe gonna make the grade 1 nouns xin lesson tieng anh online khó dịch nghĩa bi quyet Bài viết tiếng Anh về một bộ phim yêu schedule 8 ielts cac cau truc phan biet tu be môi as ban tieng anh hieu Bà bring Mệnh đề quan hệ throw danh flascards 涔屼簯瀵嗗竷鍥剧墖澶氬僵澶 鑷 từ tiếng anh trong am could anh road vÃ Æ way CÃc phim la la land cãch phÃn go off the deep end học tiếng anh can hiệu quả Ãm Mẹo làm tốt các bài nghe và đọc có và c âm musical vèŒ vÃƒÆ tiếng anh nose truyện vÃÅ cấu Cách CÃch tiếng anh giao học từ vựng tiếng Anh bài đọc tiếng anh tu vung chuyen nganh học từ